Mikroskobik canlıların yararları ve zararları maddeler halinde

Mikroskobik canlıların yarar ve zararları nelerdir kısaca yazınız Mikroskobik Canlıların Yararları Sütün peynir ve yoğurt olması mikroskobik canlılar sayesinde gerçekleşir. Üzümden sirke olması mikroskobik canlılar sayesinde gerçekleşir. Hamurun mayalanmasını sağlarlar. Kurulan turşular mikroskobik canlılar sayesinde gerçekleşir. Hayvan ve bitki atıklarının toprağa mineral olması mikroskobik canlılar ile gerçekleşir. Havada, toprakta, ve tüm canlılarda bulunarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerini sağlarlar. Mikroskobik Canlıların Zararları İnsanların hastalanmasına ... Devamını Oku »

Bağımlı bağımsız kontrollü değişken nedir örnekler veriniz

Günlük hayatımızdan bağımlı değişken bağımsız değişken ve kontrol gurubuna örnek veriniz Başka bir faktörden etkilenmeyen ve kendisinde meydana gelen değişim bir başka etkene neden olup değişmelere dene oluyorsa buna bağımsız değişken adı verilir. Var olan bir etkenden etkilenen bir unsur söz konusu ise ve ona bağlı olarak değişiyorsa buna bağımlı değişken adı verilir. Kontrollü değişken ise bizim kontrol grubumuzda olup dahilimiz ... Devamını Oku »

İçinde yaşadığımız doğaya karşı tutum ve davranışlarımızın doğruluğu yararı ve yeterliliği ile ilgili düşüncelerinizi yazınız

İçinde yaşadığımız doğaya karşı tutum ve davranışlarımızın doğruluğu yararı ve yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz Çevremize ve doğaya baktığımızda sonuçları insanları ve tüm canlıları etkileyecek boyutta olduğunu görmemizin nedeni insanların doğaya doğru şekilde davranmamasından kaynaklanır. Doğanın ekolojik bir düzeni vardır. Bunlardan birinin yok edilmesi doğanın zarar görmesine neden olur. Örneğin yasak avlanmadan dolayı bazı hayvanların yok olmasına bu hayvanlar ile beslenen ... Devamını Oku »

Sizden dünyadaki insanların bir kısmının bir araya getirebilecek bir etkinlik yapmanız istenseydi nasıl bir etkinlik hazırlardınız

Sizden dünyadaki insanların bir kısmının bir araya getirebilecek bir etkinlik yapmanız istenseydi nasıl bir etkinlik plan hazırlardınız Kitle iletişim araçlarını kullanarak dünyanın bir çok yerine ulaşır katılımcı sayısını artırmaya çalışırdım. Düzenleyeceğim etkinliğin sonucunda iki amaç belirlerdim. Bunlardan biri aç, yoksul ve barınacak evi olmayan kişilere yardımcı olmak. İkincisi ise ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirmek. Bunu gerçekleştirebilmek için projemi ilgililere aktarır gönüllü olarak ... Devamını Oku »

Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve üzerinde birçok uygarlık kurulmuştur bunun sebepleri nelerdir

Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramasının ve üzerinde birçok uygarlık kurulmasının nedenlerini açıklayınız Göç yolları üzerinde kurulu olması. Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi. Tarıma elverişli topraklara sahip olması. Sulak bir ülke olması. Orta kuşakta yer almasından dolayı ılıman bir iklime sahip olması. Jeopolitik konumu nedeniyle önemli merkezlere yakın olması. Hayvanlarını otlatacakları yeşillik alanların bolluğu Nedenlerinden dolayı sürekli istilalara ... Devamını Oku »

Doğanın bizden bekledikleri ile bizim doğadan beklentilerimiz arasındaki benzer ve farklı yönleri nelerdir

Doğanın bizden bekledikleri ile bizim doğadan beklentilerimiz arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Doğa kendi kendine yetebilen, ihtiyacını kendi döngüsü içinde halledebilir. Bu nedenle doğanın insandan istediği en önemli şey bu döngüye zarar verecek davranışlarda bulunmamasıdır. Yasak avlanma, ağaçların kesilmesi veya su kaynaklarının kirletilmesi gibi. İnsan ise  doğadan farklı olarak doğaya muhtaçtır. Yiyecek, giyecek, oksijen, barınma ve tüm ihtiyaçlarını doğadan karşıladığından doğanın ... Devamını Oku »

Tapu müdürü ne demek

Tapu müdürü nedir? Ülke topraklarını ölçerek topografik haritasını oluşturmak, kişilerin taşınmaz malları ile ilgili tapu sicillerini oluşturmak, kalkınma planlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla belediyede görevli ilçe ve bucaklardaki tapu işlemleri ile ilgilenen memurlardır. Devamını Oku »

Jandarma nedir görevleri nelerdir

Jandarma ne demektir görevlerini yazınız Jandarma nedir? İl, ilçe ve polislerin görevli olmadığı yerlerde asayiş ve güvenliği sağlamakla görevli askeri güvenlik ve kolluk görevlileridir. Görevleri:  Mülki görevleri: Halkın hak ve özgürlüklerini sağlamak, kolluk görevlerini yerine getirmek, yasa ve tüzüklerin yerine getirilmesini sağlamak. Adli görevler: Suçluları yakalamak, ceza evlerinin dış tarafında nöbet beklemek, tutukluların ilgili yerlere götürmek. Askeri görevler: Savaşta kara ... Devamını Oku »

error: Kopyalamak Yasak !!