Bir şehirde neler olmalı ve nedenini kısaca açıklayınız

Yaşanacak bir şehirde olması gerekenler ve neden? Şehirler nüfusu fazla olan yerlerdir. Alanı geniş ve nüfusu 10.000 ve üstü olan şehirlerde yaşayan insanların gereksinimlerini karşılayacak bir çok kurum kuruluş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin olması gerekir. Bir şehirde mutlaka hastahane, sağlık ocakları, alışveriş merkezleri, düzenli ulaşım yolları, karakollar, belediye ve belediyeye bağlı birimlerin olması gerekmektedir. Devamını Oku »

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebiliriz

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnekler veriniz Çalışamayacak durumda olan yaşlılara maaş bağlanması Evinde aile veya akrabasından yaşlı olanlara bakan kişilere bakım maaşının bağlanması Engelli vatandaşların eğitimi için gerekli harcamaları ve engellilere bakan ailelerine maaş bağlanması Toplum içinde yoksul olan kimselere ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak maaşın bağlanması Okula giden çocuk sayısı kadar  belli bir ücret verilmesi Belediyeler aracılığı ile esnafın ücretsiz sağlık ... Devamını Oku »

Ekolojik dengenin bozulduğu bir orman nelerle karşılaşır

Ekolojik dengenin bozulduğu bir ormanda meydana gelecekler hakkında bilgi veriniz Ekolojik denge, canlıların çevre ile birbirine bağlı olma durumudur. Bir ormanlık alanda tek bir canlı türünün yok olması durumunda diğer canlılar da doğrudan etkilenebilmektedir. Örneğin; bir ülkede farelerin çok olmasını bahane ederek yılanların çok olmasını bahane ederek yılanları öldürmesi üzerine ülkede fare sayısında artış olduğu görülmüştür. Bu durum daha kötü ... Devamını Oku »

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlette oluşabilecek olumsuzluklar Hukuk, önceden belirlenmiş ya da olay ve olgulara bağlı olarak oluşturulması gerektiğine karar verilerek meydana gelmiş kanun, yasa ve tüzükten meydana gelir. Hukuk toplum içinde insanların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlar. Hukukun olmaması durumunda yöneten kesim yönetilen kesime karşı adaletsizlik ve haksızlık uygulamalarında bulunur. Halk içinde ve yöneten kesim de ... Devamını Oku »

Magna carta ile Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesini karşılaştırınız

Hak ve özgürlükler açısından magna carta ile Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesini karşılaştırınız Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlandırmak amacıyla soylular ile halk arasında imzalanırken, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ise halkın meydana getirdiği devrim neticesinde meydana gelmiş ve kabul edilmiş haklardır. Her iki bildiride de hukukun üstünlüğü, insan haklarının önemine vurgu yapılmıştır. İkisi de hak ve hukuk açısından ... Devamını Oku »

Magna carta sözleşmesinden önce ingilterede hangi insan haklarının ihlal edildiği söylenebilir

Magna carta sözleşmesinden önce İngiltere’de ihlal edilen insan hakları nelerdir? İngiltere’de sınıflar arası farklılık çok belirgindi. Bunun yanında halk ile kral arasında da önemli farklılıklar olup halkın tüm hakları kısıtlanmış vaziyetteydi. Magna Carta’nın 39. maddesinde belirtilen hüküm Magna Carta’dan önceki durumu gözler önüne sermektedir. Bu madde şöyledir. “Özgür olan insanların muhakemesi alınmadan hapsedilmeyecek, malı mülkü elinden alınmayacak, kanun dışı olarak ilan ... Devamını Oku »

Hammurabi yasalarının hangi maddeleri demokrasinin eşitlik ilkesine aykırıdır

Hammurabi yasalarından hangileri demokrasinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu yazınız Eşitlik ilkesine aykırı 1. madde Hammurabi kanunlarına göre erkekten ya da kadından olan bir çocuk varsa ve erkek boşanmak isterse erkek kadına malından mülkünden verir. Çocuklarını büyütüp o malları kullanacak yaşa geldiğinde onlara bir kısmını verir. Ancak bundan sonra evlenebilir. Eşitlik ilkesine aykırı 2. madde Kadın evleneceği erkeğe bir kadın hizmetçi ... Devamını Oku »

Fosil yakıtlar hakkında kısa bilgi

Fosil yakıtlar ile ilgili kısaca bilgi veriniz Fosil yakıtlar; milyonlarca yıl boyunca oksijensiz bir ortamda bulunan bitki ve canlı organizmaların dönüşmesi ile meydana gelen enerji türleridir. Fosil yakıtlar günlük hayatımızda ve endüstriyel alanda kullanılarak ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlamada yardımcı kaynaklardır. Elektriğin yanması, jeneratörlerin çalışması, enerji santralleri gibi günümüz hayatın akışını doğrudan etkileyen bu tür faaliyetler fosil yakıtların kullanılması ile elde edilmektedir. Devamını Oku »

error: Kopyalamak Yasak !!